La revista de la Càtedra

You are here:

La revista de la Càtedra

Juny 2023

► Liderar és anticipar, comunicar, confiar

► Una alineació 4-3-3 de valors al servei d’un lideratge ètic

Novembre 2023

► Els valors a les organitzacions de salut, avui

► Escoles de valors i lideratges

Maig 2024

► Com construir un equip: talent, treball i tenacitat

► Un perfil de David Martín per Jordi Díaz