Marc conceptual

You are here:

Marc Conceptual

Una alineació 4-3-3 de valors al servei d’un lideratge ètic

La Càtedra de Lideratge en Valors va néixer per generar, difondre i transferir coneixement sobre lideratge basat en valors i promoure entorns professionals de pràctica ètica en relació amb les persones, l’economia i l’entorn. A partir d’aquesta idea, ha desenvolupat un marc teòric que remet a la trajectòria vital dels seus directors: Pep Guardiola i Manel Estiarte i als valors de la Fundació Universitària del Bages, la institució impulsora.

Valors com l’exemplaritat, l’honestedat, la disciplina, el compromís, la generositat, l’audàcia, la innovació, l’excel·lència o la gratitud s’organitzen en aquest model sobre un terreny de joc imaginari a mode d’alineació de futbol. Cada un conté una llavor de lideratge ètic que es tradueix en comportaments, actituds i vivències que permeten aterrar-los des de l’abstracció a la concreció.

L’alineació 4-3-3 es completa amb un 1, el jugador-porter, i un altre 1, el dotzè jugador, el públic. Llegida a partir de línies horitzontals, aquesta alineació ens duu a un model amb quatre dimensions que permet reflexionar en clau organitzativa o també personal. Així, des del punt de vista de l’organització, el lideratge s’estructura des del jo a l’entorn, passant per l’equip i l’organització. En canvi, des de la perspectiva personal, ens convida a pensar sobre el que hom sent, el que diu, pensa o fa, les relacions que estableix amb els altres per, finalment, qüestionar-se per què fa el que fa. La disposició dels valors sobre el camp també propicia una identificació de diferents intel·ligències vinculades al lideratge: intrapersonal, emocional, interpersonal i espiritual/existencial.

Si ho somies, fes que passi.