La Càtedra de Lideratge en Valors ha desenvolupat el seu marc teòric a partir de diferents conceptes vinculats al futbol.

La Càtedra de Lideratge en Valors va néixer amb una missió: generar, difondre i transferir coneixement sobre lideratge basat en valors i promoure entorns professionals de pràctica ètica en relació amb les persones, l’economia i l’entorn. Aquest plantejament aspiracional s’ha concretat en un model teòric que remet a la trajectòria vital dels seus directors: Pep Guardiola i Manel Estiarte i de la Fundació Universitària, la institució impulsora. És un treball que s’ha realitzat en el marc de la seva direcció acadèmica integrada per Valentí Martínez, Òscar Dalmau, Albert Estiarte i Carlota Riera.

Valors com l’exemplaritat, l’honestedat, la disciplina, el compromís, la generositat, l’audàcia, la innovació, l’excel·lència o la gratitud s’organitzen en aquest model teòric sobre un terreny de joc imaginari a mode d’alineació de futbol. Cada un conté una llavor de lideratge ètic que es tradueix en comportaments, actituds i vivències que permeten aterrar-los des de l’abstracció a la concreció.

Alineació 4-3-3

L’alineació 4-3-3 es completa amb un 1, el jugador-porter, i un altre 1, el dotzè jugador, el públic. Llegida a partir de línies horitzontals, aquesta alineació ens duu a un model amb quatre dimensions que permet reflexionar en clau organitzativa o també personal. Així, des del punt de vista de l’organització, el lideratge s’estructura des del jo a l’entorn, passant per l’equip i l’organització. En canvi, des de la perspectiva personal, ens convida a pensar sobre el que hom sent, el que diu, pensa o fa, les relacions que estableix amb  els altres per, finalment, qüestionar-se per què fa el que fa.

La disposició dels valors sobre el camp també propicia una identificació de diferents intel·ligències vinculades al lideratge: la intel·ligència intrapersonal, que permet liderar-se un mateix des de la consciència; la intel·ligència emocional, que transmet entusiasme a l’equip i a l’entorn; la intel·ligència lingüística, capaç de mobilitzar persones i equips amb la persuasió a través de la paraula; la intel·ligència interpersonal, que sovint és la clau del magnetisme que encomanen alguns líders; i, finalment, la intel·ligència espiritual/existencial que deixa empremta a l’entorn perquè està directament connectat amb un propòsit que transcendeix les persones i l’equip i fins i tot la pròpia organització.

Esport, Educació, Salut i Empresa

El lideratge forma part intrínseca de qualsevol context en què conflueixin diferents persones treballant per objectius comuns o complementaris. Sens dubte, l’esport n’és un que, a més, genera passions i mobilitza masses. Tanmateix, la càtedra aspira a fer aportacions en altres àmbits en els quals la trajectòria de la Fundació Universitària del Bages, com a campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és llarga i sòlida. Així, els mons de l’Empresa, de la Salut i de l’Educació són, també, altres terrenys sobre els quals la càtedra farà rodar la pilota, seguint la metàfora futbolística del seu model conceptual.

Dotze parelles de valors

Els valors s’han de viure i s’han de poder traduir en comportaments concrets en situacions concretes. Aquesta és una altra de les aportacions que fa el model conceptual de la Càtedra de Lideratge en Valors. La llarga trajectòria dels dos directors i la transcendència de les seves accions i opinions són una font d’inspiració per donar entitat i concreció als diferents valors sobre els quals la càtedra basteix el seu model teòric.

1
Íntegres i Nobles.

L’exemplaritat i l’honestedat són a la base de l’autoritat moral del líder i es vinculen directament amb els propis principis i creences.

2
Enèrgics i Metòdics.

El mètode és la suma d’actituds convertida en hàbit. En formen part la disciplina, la perseverança i la cultura de l’esforç.

3
Apassionats i Optimistes.

La il·lusió, l’amor per allò que es fa en millora el resultat i, també, el procés.

4
Empàtics i amb Humanitat.

El líder posa les persones al davant per això es val de recursos com l’agraïment i el reconeixement. No es tracta de tractar tothom per igual sinó de tractar tothom des de la comprensió de la seva individualitat.

5
Comunicadors i Receptius.

El líder sap gestionar el conflicte des del diàleg per això les habilitats relacionals i comunicatives són essencials. També la intel·ligència emocional que permet posar paraules a sentiments pròpies i alienes.

6
Aprenedors i Adaptatius.

El bon lideratge requereix una bona comprensió de cada situació, de cada repte per adaptar-s’hi i donar-hi una resposta adaptada. Aquesta habilitat requereix flexibilitat i capacitat d’incorporar noves idees sense renunciar a la pròpia identitat.

7
Talents d’equip.

L’equip i el seu talent és el que permet aconseguir les fites: cal desenvolupar-lo i confiar-hi.

8
Intensos i Detallistes.

La planificació i l’entrenament permeten fer més previsible el futur, sense oblidar que en cada procés hi ha espais per a la millora, que sempre hi ha espais per al creixement.

9
Creatius i Somniadors.

Lluny del cofoisme, el líder s’exposa permanentment a nous reptes i empeny el seu equip cap a nous límits. És capaç d’oferir una visió engrescadora però assolible i compartir-la.

10
Dissenyadors i Creadors.

L’estil és el que marca la diferència entre equips per això  el líder no només s’ocupa del resultat sinó també de la forma en què s’aconsegueix.

11
Connectors i Distribuïdors.
Els equips no treballen de manera aïllada per això el líder és un constructor de ponts amb l’entorn, que busca i estableix aliances.

12
Amb Propòsit i Valor.
El treball de l’equip ha d’estar alineat amb els objectius de l’organització que, finalment, el que ha de buscar és provocar un impacte positiu en el seu entorn, en les persones, en la societat, en el Planeta.