01

Els valors a les organitzacions de salut, avui

Òscar Dalmau i Valentí Martínez, membre del Comitè de Direcció i director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors de la UVic-UCC, respectivament

Una mirada conjunta entre la Càtedra de Lideratge en Valors i Unió Consorci Formació sobre els valors de les organitzacions de salut

En un moment de transformació i canvi tan significatiu com el que viu el sector salut, tant a Catalunya com arreu, la Càtedra de Lideratge en Valors d’UManresa i Unió Consorci Formació (Unió Catalana d’Hospitals i Consorci de Salut i Social de Catalunya) hem volgut fer una mirada conjunta per identificar els valors que les organitzacions de salut estan incorporant com a claus en les seves direccions i plans estratègics.

De fet, amb les actualitzacions periòdiques de les línies i plans estratègics de les organitzacions, inclosa la pròpia revisió de la seva visió i missió, és natural també revisar els valors que les han de guiar per afrontar i superar els reptes que tenen al davant. Aquests processos de redefinició són generalment col·laboratius i participatius amb el conjunt de la organització i serveixen per traçar conjuntament el rumb però també els quès i coms per anar-hi.

Quan, per exemple, a finals dels 90 una entitat deia “som una organització hospitalària amable i professional” i, en canvi, avui dia diu “som una organització compromesa a millorar la salut i el benestar de les persones i la comunitat”, no és simplement un canvi estètic o la incorporació de paraules que puguin quedar millor, sinó l’expressió de la voluntat i la direcció en la qual està treballant en l’actualitat. I per això, els valors no tenen un significat estàtic. Depenen de les pròpies experiències personals i col·lectives i, com elles, també els seus significats evolucionen (l’exemple anterior és un reflex de l’evolució de passar de parlar de nosaltres a posar el focus en els altres, la veritable raó de ser).

Els valors a les organitzacions de salut de Catalunya

Havent analitzat els valors que actualment més de 100 hospitals i organitzacions de salut a Catalunya tenen publicats, seguint els 4 nivells de l’esquema conceptual de la Càtedra en Lideratge i Valors, identifiquem:

  • A nivell personal: referències a la ètica, la integritat, l’honestedat, l’adaptabilitat, responsabilitat, etc. És a dir la dimensió vinculada de manera directa als valors personals, ètics i morals de cadascú, entenent-los com una base personal connectada amb el professionalisme i el compromís amb la vocació, la professió i el codi deontològic, que inspira i guia la conducta i la pràctica.
  • A nivell d’equip i de les persones: el respecte, la dignitat, l’empatia, l’assertivitat, la humanitat, el reconeixement, el treball en equip, la confiança, el tracte humà, la proximitat, el treball multidisciplinar, etc. Es tracta d’un conjunt de valors ètics, socials, relacionals, que parteixen d’un mateix (iniciativa, flexibilitat, constància…) i ens connecten, integren i ens fan part d’un projecte compartit en equip.
  • A nivell organitzacional: el focus es posa en valors de competència, cultura corporativa, intel·ligència col·lectiva. Així la innovació, l’agilitat, l’adaptabilitat, l’eficiència i sostenibilitat,  l’orientació al servei i a les persones, eficiència, la vocació cap a l’excel·lència, la qualitat i la millora continua, la col·laboració i cooperació, l’atenció centrada en les persones, etc. Per tant un focus que connecta les voluntats i capacitats col·lectives cap a noves maneres de fer.
  • A nivell entorn, vinculat al propòsit. Impulsant noves maneres de fer (més creatives, amb aprofitament de tot el potencial digital i d’innovació però també d’aliances i cooperació amb d’altres), per potenciar l’atenció centrada en les persones, l’acompanyament personalitzat, l’apoderament dels pacients i les famílies,… de manera inclusiva, respectuosa, generosa, humil, amb igualtat, transparència i equitat. Valors que connecten la competència organitzativa amb el seu sentit de contribució positiva a la societat. Tenen un caire més ètic vinculats a la comunitat i a la responsabilitat social.

Quàdruple Aim de l’Institute for Healthcare Improvement

Els valors a les organitzacions del sistema salut estan doncs alineats amb el propi mapa conceptual de la Càtedra de Lideratge en Valors d’UManresa. Alhora, es corresponen també amb el Quàdruple Aim de l’Institute for Healthcare Improvement, on s’estableix un marc global per assolir una atenció de qualitat i una salut basada en valor a partir de quatre objectius i estratègies interrelacionades (1):  millorar la salut de la població amb equitat; eficiència, sostenibilitat, i reducció de costos de les organitzacions i del sistema; potenciar l’experiència dels pacients i apoderar-los en el seu rol actiu; augmentar la satisfacció dels professionals i cuidar del seu benestar.

Els valors són per tant, la guia que han d’acompanyar les conductes i comportaments de totes i tots els professionals de la salut a fer-ho possible. Per això cal posar-los en relleu i donar-los-hi veu. Per fer-nos més conscients d’ells, per a connectar-los més amb la nostra pràctica diària i per tal que guiïn de manera natural les noves maneres de fer, més segures, més eficients, i de més valor cap a la societat.

I en això totes i tots hi estem implicats. Perquè el nostre treball és model i mirall de la nostra manera de fer cap als altres. Per tant, no et quedis al marge. Depèn de tu.

(1). https://www.ihi.org/communities/blogs/the-triple-aim-or-the-quadruple-aim-four-points-to-help-set-your-strategy