Autor/a/s/es

Wolfgang Warsch

Il·lustracions

Oliver Freudenreich

Editorial

Mercurio

Breu presentació

The Mind és un joc cooperatiu que posa a prova la compenetració entre les jugadores i jugadors. L’objectiu és ordenar un nombre determinat de cartes en ordre ascendent sense que hi pugui haver cap tipus de comunicació. A mesura que el joc avança va creixent el nombre de cartes a ordenar.

The Mind va ser nominat als premis Spiel des Jahres 2018 i va guanyar el premi As d’Or al millor joc de França.

Edats recomanades

A partir de 8 anys

Participants

2-4 jugadors/es

Components

100 cartes numerades de l’1 al 100
12 cartes de nivell (de l’1 al 12)
5 cartes de vida
3 cartes d’ajuda (amb una estrella ninja)

Funcionament

Preparació

Se separen les cartes per tipologies. Les cartes de nivell es posen ordenades de menor a major en una pila cara amunt, indicant a quin nivell juguem i començant per l’1.

Es posen 2 cartes de vida i una carta d’ajuda al centre de la taula i es guarden les altres per quan es necessitin.

Es barregen les cartes de l’1 al 100.

Objectiu del joc

L’objectiu del joc és anar superant nivells, aconseguint posar sobre la taula totes les cartes que els jugadors tenen a les mans, ordenades de més petita a més gran. L’única condició és fer-ho sense cap tipus de comunicació: no es pot parlar, fer senyals, ensenyar les cartes als altres jugadors/es, comptar en veu alta, donar instruccions…

Funcionament

Al nivell 1, els jugadors reben una carta. Al nivell 2, dues, al nivell 3, tres i així successivament.

A The Mind no hi ha torns, i un cop s’acorda l’inici de la ronda, cada jugador haurà de decidir quan posa una carta sobre la taula. Ho farà més aviat o més tard en funció que el número de la carta sigui més baix o més alt o en funció de la darrera carta jugada. Un jugador no pot posar dues cartes al mateix temps. Primer n’ha de posar una i després l’altra, encara que els números siguin correlatius o molt propers.

Si s’aconsegueixen posar totes les cartes ordenades correctament, es passa al nivell següent. Es recuperen les cartes jugades i es tornen a barrejar amb la resta de cartes numerades.

Al contrari, si en algun moment es posa una carta sobre la taula que sigui superior a alguna o algunes de les cartes que els jugadors encara tenen a les mans, s’acaba el torn i es perd una vida.

Cartes especials

Hi ha dos tipus de cartes especials: les cartes de vida i les cartes d’ajuda. Al principi de la partida hi ha dues vides i una carta d’ajuda. Alguns nivells permeten incorporar més cartes de vida o d’ajuda (ho marca la mateixa carta de nivell).

Les cartes de vida marquen el nombre de vides disponibles. Quan s’han perdut totes, s’ha acabat la partida.

Les cartes d’ajuda només es poden jugar si ho acorden unànimement tots els jugadors. Jugar una carta d’ajuda permet que cada jugador pugui descartar la seva carta més baixa.

Treballar a partir del joc

The Mind és un joc de cartes ben singular. En alguns vídeos tutorials que ensenyen a jugar-hi se’l considera com “un joc inclassificable” o, fins i tot, “un experiment social”.

Es pot jugar a The Mind com a joc de taula aplicant totes aquestes regles i passar una estona ben divertida o se’n pot aprofitar la mecànica per experimentar dinàmiques de treball en equip i de lideratge. En aquest cas recomanem deixar de banda les cartes de vida i d’ajuda, ampliar el nombre de jugadors més enllà de 4, i fer tantes rondes com calgui per provar de superar el màxim nombre de nivells.

Després d’una sèrie de rondes es poden compartir i comentar les sensacions i les vivències personals i col·lectives identificades. Algunes de les potencialitats de The Mind en aquesta línia són:

  • Requereix una col·laboració estreta entre els membres de l’equip per coordinar les seves accions sense cap tipus de comunicació.
  • Promou la confiança, cap a un mateix i en les pròpies intuïcions, i cap a la resta de membres de l’equip.
  • Requereix que cada persona gestioni individualment la impaciència, la precipitació, la por d’equivocar-se… i adapti la seva percepció del pas del temps a la que es pugui establir col·lectivament.
  • Posa els jugadors sota pressió, simulant situacions de treball en les que cal prendre decisions sota estrès.
  • Fomenta l’empatia i promou una coneixement més profund dels companys i de les seves formes de pensar i actuar.
  • Ofereix una experiència divertida i única que permet als membres de l’equip relaxar-se i divertir-se junts en un context no laboral.

A més a més, jugant a The Mind es pren consciència de l’existència i de la importància que pot tenir un lideratge col·laboratiu o compartit entre totes les persones d’un mateix equip. A The Mind és pràcticament impossible que algú exerceixi el rol de líder i totes les persones de l’equip han de ser capaces d’evolucionar individualment fins a trobar un punt d’entesa col·lectiu que permeti superar les dificultats que planteja el joc.

Per anar més lluny

Per als que encara vulguin donar-hi una volta més, s’han publicat dues evolucions del joc:

The Mind Extrem. En aquesta versió hi ha dos conjunts de 50 cartes, unes blaves i altres vermelles, amb números de l’1 al 50. Durant la partida es creen dos pilots de cartes jugades: un amb les cartes blaves que caldrà ordenar de menor a major i un segon pilot, on les cartes vermelles s’ordenaran de major a menor. Cada jugador rep carta o cartes de cada pilot i ha decidir en quin moment juga a un pilot o a l’altre.

The Mind Soulmates. Aquesta versió conserva la mecànica d’ordenar les cartes en ordre ascendent sense cap comunicació entre els jugadors, però incorpora la figura del vident, un participant que no té cartes per jugar, però que té la capacitat de poder-ne veure algunes i donar pistes a la resta de jugadors.

Mes informació

https://mercurio.com.es/nuestros-juegos/

Botigues físiques de jocs / botigues virtuals de jocs