Autor/a/s/es

Simon L. Dolan / David Alonso Garcia

Breu presentació

Joc de cartes basat en la metodologia Coaching per valors. Més que un joc és un recurs lúdic que permet generar dinàmiques per reflexionar, individualment i en grup, sobre els valors personals: quins prioritzem, com els incorporem…

Edats recomanades

A partir de 6 anys

Participants

1-4 jugadors/es

Components

54 cartes (51 cartes de valors + 1 carta de confiança + 3 cartes comodí)
1 manual amb 8 propostes de joc

Funcionament

Cadascuna de les 51 cartes representa un valor diferent. A més a més cada valor està associat a un color diferent, en funció de cap a on està enfocat:

Verd: valors més orientats a l’emoció
Vermell: valors més orientats a l’acció
Blau: valors més orientats a la participació social
 
Al principi de la partida, cada jugador/a rep 5 cartes i les posa davant seu sobre la taula, cara amunt. Les cartes restants es posen en un pila, cara avall, al mig de la taula.
 
Un jugador/a comença i obre una carta de la pila. L’ensenya i ha de decidir si considera que a ell/a, aquesta carta i el valor que mostra és més important que algun dels 5 que té davant seu. En cas afirmatiu, el substitueix i ofereix el valor descartat als altres jugadors/es, per si hi ha alguna persona interessada. Si algú el vol, fa el mateix i el canvia per un dels seus 5 valors. En cas que no es vulgui fer cap canvi, es posa la carta desestimada en una pila de cartes descartades, i el jugador de la seva esquerra continua jugant. Es van obrint i valorant cartes fins a esgotar les cartes de la pila central. 

Cada vegada que un jugador/a ha de decidir si es queda o no una carta, ha d’explicar-ne els motius als altres companys.

Al final del joc tothom té els 5 valors que al llarg de la dinàmica ha anat considerant els més importants. Cada jugador/a ha d’ordenar els seus valors segons la importància que els dona, i ho ha d’explicar a la resta de companys/es. 

A partir d’aquí es pot iniciar un treball per compartir diferents aspectes de la dinàmica i dels valors seleccionats. En proposem unes quantes:

Valorar, de l’1 al 10, la satisfacció que es té respecte del compliment de cada un dels 5 valors seleccionats
Analitzar l’orientació dels 5 valors seleccionats, en funció del color
Si la dinàmica s’ha fet en un equip de treball, comparar els valors amb els de la resta de membres de l’equip

També es pot utilitzar aquesta dinàmica o modificar-la per triar els 5 valors que defineixen o que més representen una organització. I fins i tot comparar els valors personals amb els valors de l’organització.

El joc inclou una guia que proposa fins a 8 variants diferents del joc.

Mes informació

www.elvalordelosvalores.net